slide-bolting.jpg

„Supervising“ ir techninė kontrolė

Supervising‘o tikslas- užtikrinti darbo kokybę, sumažinti nuotėkio pavojų iš jungių bei vamzdyno komponentų, sumažinti riziką kapitalinio remonto laikotarpyje sustoti gamybai, išvengti galimos avarijos eksploatacijos metu, prailginti tarnavimo laiką bei prailginti tarpremontinį periodą. 

„Supervising“ - tai modernus būdas kontroliuoti remonto, technologinės įrangos ir vamzdynų statybos proceso kokybę.

Nepriklausoma kontrolė leidžia sumažinti korupcijos riziką ir išvengti neteisingų atliktų darbų sąrašų sudarytų savo techninės priežiūros personalo.

Šiuo metu, siekiant užtikrinti remonto kokybę ir saugą serviso įmonė INTRA BALTIC kartu su anglų įmone Hydratight siūlo veiklos spektrą, susijusį su technine apžiūra:

jungčių surinkimas, technologinio vamzdyno bei įrangos, suvirinimo procesai, termiškas apdorojimas, vamzdynų ir įrangos defektacija, mašinų įrengimas, darbuotojų saugos kontrolė.

Atitiktis techninės priežiūros standartams

Remonto ir statybos įrangos kokybė atliekama pagal techninį reglamentą, techninius pasus, bendras remonto specifikacijas, standartus ir reikalavimus  kitus teisinius dokumentus ir apima šias veiklos sritis:

 • Rekomenduojamųjų priveržimo momentų apskaičiavimas visiems flanšinems jungtimis;
 • Planuojamo remonto flanšinių jungčių žemėlapio sudarymas įskaitant rekomendacijas, varžtinių sujungimų priveržimo schemas, tarpines (tipas, dydis, medžiaga), tepalus ir tt.
 • Flanšo porų ženklinimo sistemos taikymas;
 • Pasiruošiami flanšo remonto ir kontrolės darbo dokumentai (sertifikatas, patikrinimo sąrašas);
 • Dokumentacijos parengimas konkursui renkant rangovą, įskaitant varžtinių sujungimų priveržimą su momento kontrole bei įrankių komplektacijos atitikimas atlikti pateiktus darbus.
 • Įmonės darbuotojų ir rangovų apmokymas  prieš pradedant darbą  remiantis šiuolaikiniu metodu flanšų remonto srityje;
 • Rekomenduojamų įrankių ir remonto įrangos sąrašo išdavimas;
 • Mobilių sandėlių organizavimas, bei  reikalingų įrankių ir įrangos nuoma;
 • Kasdienis profesionalių prižiūrėtojų darbas su organizacijos  personalu, siekiant pašalinti pastabas.
 • Įrangos auditas tikrina ar yra pasiruošta darbui (tvirtinimo elementų patikra, flanšinių sandarinimo paviršių,  vamzdynų nužulnos suvirinimui ir tt);
 • Duomenų bazės rezultatų sudarymas remonto metu;
 • Remonto kokybės kontrolė;
 • Rangovų profiliavimas.

Remonto ir statybos darbų kontrolės rezultatas:

 • Sutrumpinta remonto darbų trukmė, dėka optimizuotos rangovų sąveikos , mechanizacijos, specializuotų įrankių naudojimo;
 • Žymiai sumažintas pasikartojančių hidrostatinių bandymų skaičius;
 • Objektas eksploatacijai priduodamas laiku ir tvarkingas;
 • Padidėjęs eksploatuojamų technologinių įrenginių patikimumas;
 • Užtikrinamas nepertraukiamas darbas iki kito planinio remonto;
 • Traumų skaičius yra sumažinamas iki nulio, aukšto darbo kultūros lygio dėka, kurį papildomai kontroliuoja darbo priežiūros specialistai;
 • Klientui yra perduodama duomenų bazė su visais flanšinių jungčių pagrindiniais darbo parametrais, apskaičiuotais sukimo momentais, ir informacija apie visas įvykdytas operacijas, kas palengvina tolesnių remontų planavimą.

Serviso kompanijos INTRA BALTIC specialistų sprendžiamos problemos:

 • Mechaninių  montavimo darbų priežiūra
 • Surinkimo ir suvirinimo priežiūra
 • Mašinų priežiūra
 • Atliekamų darbų apimties priežiūra
 • Kapitalinės statybos priežiūra
 • Šilumokaičių remonto priežiūra

Remonto ir statybinės įrangos kokybės kontrolė (supervaizingas) atliekamas laikantis techninių reglamentų, techninių pasų, bendros remonto specifikacijos, standartų ir reikalavimų FSETAN.

Jus taip pat gali sudominti šį medžiaga:

Klauskite eksperto